Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας (ο «Ιστότοπος»). Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις (οι «Όροι») και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Τη διαχείριση του Ιστοτόπου έχει η Hair Care Ε.Π.Ε. (3ο ΧΛΜ Κατερίνης – Ν. Εφέσσου, Κατερίνη). Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους και ως εκ τούτου η Hair Care Ε.Π.Ε. σας παρέχει πρόσβαση. Η Hair Care Ε.Π.Ε. ενδέχεται να τροποποιεί τους Όρους από καιρού εις καιρόν. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να διαβάζετε τους Όρους κάθε φορά που εισέρχεστε στον Ιστότοπο ή κάνετε χρήση αυτού. Εάν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θελήσετε να μην αποδεχτείτε τους Όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Από καιρού εις καιρόν Hair Care Ε.Π.Ε. ενδέχεται να οργανώνει διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες μέσω του Ιστοτόπου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι οποίοι θα διέπουν τέτοιου είδους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες, θα αναρτώνται στον Ιστότοπο.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η Hair Care Ε.Π.Ε. έχει καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ιστοτόπου, ωστόσο δεν εγγυάται την ακρίβεια, χρονική καταλληλότητα ή πληρότητα των πληροφοριών ή του υλικού που υπάρχει στον Ιστότοπο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο Ιστότοπος καθώς και (ενδεικτικά) τα κείμενα, το περιεχόμενο, το λογισμικό, τα βίντεο, η μουσική, ο ήχος, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι αναπαραστάσεις, η καλλιτεχνική εργασία, οι φωτογραφίες, τα ονόματα, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και άλλο υλικό (από κοινού «Περιεχόμενο»), συνιστούν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Στο Περιεχόμενο συμπεριλαμβάνεται και το περιεχόμενο που ανήκει στην Goldwell ή ελέγχεται από αυτήν και το περιεχόμενο που ανήκει σε ή ελέγχεται από τρίτους και για το οποίο έχει παρασχεθεί άδεια εκμετάλλευσης και χρήσης στη Hair Care Ε.Π.Ε.. Όλα τα μεμονωμένα άρθρα, αναφορές και άλλα στοιχεία που αναρτώνται στον Ιστότοπο ενδέχεται να προστατεύονται εξίσου από από την κείμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Συμφωνείτε ότι θα σέβεστε την κείμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλες τις επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις ή περιορισμούς που αφορούν σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αναρτώνται στον Ιστότοπο.

Απαγορεύεται η χρήση των εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων της Goldwell χωρίς την πρότερη σαφή και γραπτή συγκατάθεση της Hair Care Ε.Π.Ε. και αναγνωρίζετε ότι δεν διαθέτετε περιουσιακά δικαιώματα επί κανενός τέτοιου σήματος ή διακριτικού τίτλου.

Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμελλητί και εγγράφως την Hair Care Ε.Π.Ε. πάραυτα μόλις υποπέσει στην αντίληψή σας τυχόν μη εγκεκριμένη χρήση ή πρόσβαση του Ιστοτόπου από οποιονδήποτε ή τυχόν ισχυρισμός ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, ή άλλο συμβατικό, εκ του νόμου ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα ή άδεια επί του Ιστοτόπου και/ή του Περιεχομένου, εκτός από το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του Ιστοτόπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, και το δικαίωμα λήψης υλικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου. Εκτός από τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επαναμεταγλώττιση, , διανομή, δημοσίευση, επίδειξη, εκτέλεση, τροποποίηση, ανάρτηση με σκοπό τη δημιουργία παράγωγων έργων, η μετάδοση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του Ιστοτόπου.

Η λήψη υλικού επιτρέπεται από τη Hair Care Ε.Π.Ε. μόνο υπό τον όρο ότι:
• δεν θα δημιουργήσετε περισσότερα από ένα έντυπα αντίγραφα της λήψης αυτής και ότι δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω αντίγραφα του εν λόγω έντυπου αντιγράφου.
• η χρήση της εν λόγω λήψης και/ή έντυπου αντιγράφου θα είναι μόνο προσωπική και όχι για εμπορικό σκοπό.
• Δεσμεύεστε από όλες τις ειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την εν λόγω λήψη και/ή το έντυπο αντίγραφο και συνεχίζετε να δεσμεύσετε από τους όρους αυτών.

Επιπροσθέτως, δεν θα διαθέτετε προς πώληση πωλείτε ή διανέμετε το Περιεχόμενο ή μέρους αυτού σε οποιοδήποτε άλλο μέσο (συμπεριλαμβανομένης διανομής μέσω επίγειας τηλεόρασης, ραδιοφωνικής εκπομπής ή δικτύου υπολογιστών). Απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε μέρους του Ιστοτόπου ως τμήμα άλλου ιστοτόπου, είτε μέσω ενσωμάτωσης της ιστοσελίδας μέσω συνδέσμων, πλαισίου ή με άλλο τρόπο. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν για τη δημιουργία οποιασδήποτε βάσης δεδομένων, η αποθήκευση του Ιστοτόπου (εν όλω ή εν μέρει) σε βάσεις δεδομένων προσπελάσιμες από εσάς ή από τρίτους ή η διανομή ιστοτόπων βάσεων δεδομένων που θα περιέχουν ολόκληρο ή μέρος του Ιστοτόπου.

ΑΔΕΙΕΣ
Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες για τη λήψη άδειας της από την Goldwell ώστε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του περιεχόμενου ή εάν θα θέλατε να συνδέσετε τον δικό σας ιστότοπο με τον Ιστότοπο, στείλτε το αίτημά σας στο info@haircaregreece.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αναγνωρίζετε ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο με δική σας ευθύνη. Εάν δεν σας ικανοποιεί ο Ιστότοπος, οι Όροι ή οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου, η μόνη δυνατότητα που έχετε σύμφωνα με το νόμο είναι να διακόψετε τη χρήση του Ιστοτόπου.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο νόμο, η Hair Care Ε.Π.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, αποθετική ή παρεπόμενη ζημία, ιδανικό ή διαφυγόν κέρδος, ή άλλη ζημία οπουδήποτε είδους, η οποία οφείλεται σε πταίσμα ή αμέλεια της Hair Care Ε.Π.Ε..

ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε κανένα πρόσωπο , το οποίο διαμένει σε έννομη τάξη στην οποία, για οποιονδήποτε λόγο, η δημοσιοποίηση ή η διάθεση του Ιστοτόπου απαγορεύεται. Πρόσωπα για τα οποία ισχύουν τέτοιου είδους απαγορεύσεις δεν πρέπει να εισέρχονται τον Ιστότοπο.

Η Hair Care Ε.Π.Ε. δεν ισχυρίζεται ότι ο Ιστότοπος ή το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα προς χρήση ή επιτρέπονται από κάθε εθνικό νόμο σε όλες τις έννομες τάξεις. Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στον Ιστότοπο, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν την ευθύνη συμμόρφωσης με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να ζητείται νομική συμβουλή.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε από ευθύνη τη Hair Care Ε.Π.Ε., τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους αυτής από και έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, αγωγής, αιτήματος ή άλλης διαδικασίας που κινείται κατά της Hair Care Ε.Π.Ε., των εργαζομένων, εκπροσώπων και αντιπροσώπων αυτής από τρίτον, στο βαθμό που η εν λόγω απαίτηση, αγωγή, αίτημα ή άλλη διαδικασία που κινείται κατά της Hair Care Ε.Π.Ε., των εργαζομένων, εκπροσώπων και αντιπροσώπων βασίζεται σε ή προκύπτει από τα εξής:
• τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς,
• την παραβίαση των Όρων από εσάς,
• Ισχυρισμό ότι τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από εσάς παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιοδήποτε δικαίωμα προσωπικότητας ή δημοσιοποίησης ή είναι συκοφαντικό ή δυσφημιστικό ή έχει άλλως ως αποτέλεσμα τη ζημία ή βλάβη οποιουδήποτε τρίτου
• διαγραφές, προσθήκες, εισαγωγές ή μεταβολές ή μη εγκεκριμένη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς ή
• Ψευδή δήλωση ή παραβίαση δήλωσης ή εγγύησης που γίνεται από εσάς και περιέχεται στην παρούσα. Αναφορές στην παρούσα παράγραφο στους Όρους της χρήσης του Ιστοτόπου από εσάς θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε χρήση από τρίτο όταν ο εν λόγω τρίτος εισέρχεται τον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.

Συμφωνείτε να καταβάλετε στην Hair Care Ε.Π.Ε., στους εργαζομένους, τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους αυτής οποιοδήποτε και κάθε κόστος, αποζημίωση και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων ευλόγων δικαστικών εξόδων) που επιδικάζονται σε οποιονδήποτε εξ αυτών ή άλλως αναλαμβάνουν οποιοιδήποτε εξ αυτών σε σχέση με ή λόγω οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης τρίτου, δίκης, αγωγής ή διαδικασίας που οφείλεται σε οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση τρίτου.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Είτε εσείς είτε η Hair Care Ε.Π.Ε. μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες όρους για σπουδαίο λόγο ή όχι, οποτεδήποτε. Εάν η Hair Care Ε.Π.Ε. καταγγείλει τους παρόντες όρους, θα σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικoύ μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση που παρέχετε κατά την εγγραφή σας και θα θεωρείται ότι λάβατε τη σχετική γνωστοποίηση εντός μίας ώρας από την αποστολή της. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ σε εκείνο το χρονικό σημείο. Έχετε την ευθύνη να μας ενημερώνετε για τυχόν μεταβολές της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα εδώ. Κατά την καταγγελία, θα καταστρέψετε όλο το Περιεχόμενο που έχετε αποκτήσει από τον Ιστότοπο καθώς και αντίγραφα αυτού.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
Αποδέχεστε ότι η Hair Care Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να μεταβάλει το περιεχόμενο ή τις τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοτόπου οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Αποδέχεστε επίσης ότι τέτοιες μεταβολές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ότι δεν θα είστε σε θέση να εισέλθετε στον Ιστότοπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σκοπός

Η Hair Care Ε.Π.Ε. έχει συντάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να σας ενημερώνει αναφορικά με τις πολιτικές της εταιρείας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον Iστότοπο. Χρήση του παρόντος Iστότοπου συνιστά αποδοχή, από μέρους σας, της Δήλωσης Απορρήτου και παροχή συναίνεσης για τις περιγραφόμενες πρακτικές.

Προσωπικά Δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αφορά στο άτομό σας και που θα έδινε σε κάποιον τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου/φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη πληροφορία που έχετε υποβάλλει στο παρόντα Iστότοπο, με την οποία θα μπορούσε κάποιος να σας ταυτοποιήσει.

Ο παρών Iστότοπος δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, με εξαίρεση τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς για τον εαυτό σας. Συνεπώς, αν δεν επιθυμείτε ο παρών Iστότοπος να αποκτήσει Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, μην υποβάλετε τέτοιες πληροφορίες.

Μπορείτε να επισκεφτείτε και να περιηγηθείτε στον παρόντα Iστότοπο της Goldwell, χωρίς να αποκαλύψετε Προσωπικά σας Δεδομένα. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να γνωστοποιήσετε πληροφορίες προσωπικής σας ταυτοποίησης, οι οποίες διατηρούνται όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο παρών Iστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης για εσάς με τους εξής τρόπους:

Φόρμες Εγγραφής – Αν σας προταθεί να συμμετάσχετε σε κάποια προωθητική ενέργεια, να γίνετε εγγεγραμμένο μέλος του παρόντος Iστότοπου ή να λαμβάνετε πληροφορίες για τα προϊόντα Goldwell, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μία ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Η φόρμα αυτή ζητά ορισμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που μπορεί, ενδεικτικά, να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τα πεδία ενδιαφέροντος, τη χρήση προϊόντων ή/και ένα μοναδικό προσωπικό συνθηματικό.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες επικοινωνίες – Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επικοινωνείτε με την Hair Care Ε.Π.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Ιστότοπου, τηλεφωνικά, εγγράφως ή με άλλο τρόπο. Εμείς συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες που αφορούν αυτές τις επικοινωνίες που μπορεί να περιλαμβάνουν Προσωπικά σας Δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας του Προσωπικών Δεδομένων σας που καθίστανται γνωστά μέσω του παρόντος Ιστότοπου είναι η εταιρεία Hair Care Ε.Π.Ε., η διεύθυνση της οποίας αναφέρεται στην αρχική σελίδα των παρόντων Όρων.

Χρήση των Πληροφοριών

Η Hair Care Ε.Π.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει συγκεντρώσει μέσω του Ιστότοπου κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Διαπίστωση και επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών του παρόντος Ιστότοπου.
• Δημιουργία, διατήρηση, διαχείριση και εξυπηρέτηση των λογαριασμών των χρηστών ή μελών του παρόντος Ιστότοπου.
• Επεξεργασία, εξυπηρέτηση ή εκτέλεση συναλλαγών με εσάς και αποστολή σχετικών επικοινωνιών.
• Παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης στους χρήστες
• Παροχή στους χρήστες ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αποστολή προωθητικού υλικού, προσφορών και λοιπών πληροφοριών για την Goldwell, υπό την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής σας εφόσον αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.
• Απαντήσεις σε ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις χρηστών.
• Διατήρηση της ασφάλειας και ακεραιότητας των συστημάτων της.

Η Hair Care Ε.Π.Ε. χρησιμοποιεί ανώνυμες πληροφορίες περιήγησης που συγκεντρώνονται αυτόματα από τους διακομιστές του παρόντος Ιστότοπου με σκοπό την διαχείριση και βελτίωση του τελευταίου. Η Hair Care Ε.Π.Ε. μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπό της σε διαφημιζόμενους, πιθανούς συνεργάτες και άλλες εταιρείες.

Κοινοποίηση Πληροφοριών σε Τρίτους

Η Hair Care Ε.Π.Ε. δεν παρέχει Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει μέσω του παρόντος Ιστότοπου σε τρίτους προς χρήση από αυτούς για σκοπούς marketing, εκτός αν ο χρήστης έχει συναινέσει ειδικά για αυτήν την κοινοποίηση. Επίσης, η Hair Care Ε.Π.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τη συντήρηση και λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου της ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που σχετίζεται με τη εν γένει λειτουργία της και ενδέχεται οι εταιρείες αυτές να λαμβάνουν πληροφορίες που αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία, όμως, θα διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Hair Care Ε.Π.Ε.. Η Hair Care Ε.Π.Ε. ενδέχεται επίσης να γνωστοποιεί Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, αν υπάρξει σχετική υποχρέωση εκ του νόμου.

Cookies και Διαφημιζόμενοι

Ο διακομιστής του Ιστότοπου της Hair Care Ε.Π.Ε.l και/ή οι διακομιστές των εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου ενδέχεται να τοποθετήσουν ένα cookie στον υπολογιστή σας, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας. Ανάλογα με τον τύπο του cookie, ενδέχεται να σας ζητηθεί κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον παρόντα Ιστότοπο να παράσχετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση του cookie.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή web στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια ο φυλλομετρητής (browser) σας το αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δίνουν την δυνατότητα στο παρόντα Ιστότοπο να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σας ενόσω βρίσκεστε στον Ιστότοπο και βοηθούν στην εξατομίκευση της online εμπειρίας σας κάνοντας την πιο ευχάριστη για εσάς. Τα cookies είναι επίσης χρήσιμα καθώς διευκολύνουν την είσοδο (log-in) των χρηστών, παρέχουν πρόσβαση στο ιστορικό των συναλλαγών και διατηρούν πληροφορίες επισκέψεων. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου.

Οι διαφημιζόμενοι ή/και άλλοι πάροχοι περιεχομένου που ενδεχομένως εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies τα οποία δεν αποστέλλονται από τον Ιστότοπο της Hair Care Ε.Π.Ε.. Αυτές οι διαφημίσεις ή το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνουν cookies που βοηθούν στην παρακολούθηση και τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων των χρηστών του παρόντος Ιστότοπου, για να εμφανίζουν εξατομικευμένες διαφημίσεις ή άλλα μηνύματα που ο χρήστης μπορεί να θεωρεί ενδιαφέροντα.
Τα περισσότερα προγράμματα φυλλομέτρησης (browsers) (όπως Microsoft Internet Explorer και Netscape Navigator) διαθέτουν λειτουργία ειδοποίησης όταν λαμβάνετε κάποιο cookie ή επίσης δίνουν τη δυνατότητα παρεμπόδισης της αποστολής cookies. Αν, ωστόσο, απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένες προσωποποιημένες λειτουργίες του Ιστότοπου.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι – Προσωπικά Δεδομένα

Ο παρών Ιστότοπος της Hair Care Ε.Π.Ε. ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους Ιστότοπους, περιλαμβανομένων αυτών των διαφημιζομένων ή τρίτων παρόχων περιεχομένου που προσφέρουν λήψεις (downloads) μέσω του εν λόγω Ιστότοπου. Σας γνωρίζουμε ότι η Hair Care Ε.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων Ιστότοπων. Ιστότοποι που είναι προσβάσιμοι από τον παρόντα Ιστότοπο της L’Oreal μέσω υπερ-συνδέσεων (hyperlinks), ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies [σύνδεσμος στην ενότητα “”Cookies””]. Η Hair Care Ε.Π.Ε. σας προτρέπει να διαβάζετε τις δηλώσεις Απορρήτου των άλλων ιστότοπων πριν τους γνωστοποιήσετε Προσωπικά Δεδομένα σας.

Τα Δικαιώματά Σας

Σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων σας που τηρούνται στην βάση δεδομένων της Hair Care Ε.Π.Ε..

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η Hair Care Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή. Αν υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στους όρους της παρούσας πολιτικής, Hair Care Ε.Π.Ε. θα αναρτήσει σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του παρόντος Ιστότοπου, με σύνδεσμο στη νέα πολιτική.

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Εάν διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Καμία παραίτηση εκ μέρους της Hair Care Ε.Π.Ε. από τα δικαιώματά της από παραβίαση υποχρέωσης που προκύπτει από τους παρόντες Όρους δεν θα αποτελεί παραίτηση από δικαιώματά της από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση και τυχόν μη άσκηση ή μερική άσκηση από τη Hair Care Ε.Π.Ε. οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος δεν θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα μετέπειτα άσκησης αυτού ή άλλου βοηθήματος.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Εκτός εάν άλλως προβλέπεται διαφορετικά, οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ Hair Care Ε.Π.Ε. και του χρήστη του Ιστοτόπου και υπερισχύουν τυχόν πρότερης συμφωνίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Κανένα σημείο της παρούσας δεν αποσκοπεί στο να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (είτε αναφέρεται στην παρούσα ονομαστικά, μέσω κατηγορίας, περιγραφής ή άλλως) οποιοδήποτε δικαίωμα (εκτέλεσης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτεται σε σχέση με αυτήν.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους αυτήν θα εκδικάζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Hair Care Ε.Π.Ε..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αν έχετε ερωτήματα αναφορικά με τους παρόντες Όρους, την Πολιτική Απορρήτου, τις πρακτικές τήρησης Προσωπικών Δεδομένων πληροφοριών του παρόντος Ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας μέσω αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Hair Care Ε.Π.Ε.
3o χλμ Κατερίνης – Ν. Εφέσσου
Τ.Κ. 60 100
Κατερίνη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ